Klastr má aktuálně aktivních 39 členů vypsaných celkem na 2 stránkách
V současné době jsou členy klastru