Mendelova univerzita

(
Člen
)
Na Mendelově univerzitě v Brně se vzdělávají budoucí generace odborníků v zemědělství, lesnictví, ekonomii, zahradnictví, regionálním rozvoji, pedagogice a dalších. Tamější vědci se zabývají například ochranou životního prostředí, klimatickou změnou, udržitelností, vývojem léčiv, bezpečnými potravinami, chováním spotřebitelů, cirkulární ekonomikou a mnoha dalšími. Univerzita a fakulty sídlí v Brně, s výjimkou Zahradnické fakulty v Lednici.

Chcete se stát členem klastru?

Naši partneři