KOPAC

(
Člen
)
KOPAC, tedy Pacientský spolek pro léčbu konopím, je dobrovolná, nezávislá, veřejně prospěšná organizace založená koncem roku 2013, která sdružuje pacienty s potřebou léčby konopím a konopnými látkami a jejich podporovatele s cílem hájit jejich zájmy a práva. Realizuje aktivity za účelem vzdělávání a osvěty v oblasti léčby konopím a přípravky z něj pro odbornou i širokou veřejnost. Podporuje vědu a výzkum a související publikační činnost, spolupracuje s odborníky a mezinárodními organizacemi v oblasti léčby konopím a konopnými látkami. Podporuje proces směřující k trvalé dostupnosti léčebného konopí a konopných látek pacientům ve smyslu jeho dostupnosti plně zákonným a nekomplikovaným postupem, ekonomické dostupnosti léčby i pro sociálně slabé pacienty, medicínské dostupnosti pro všechny indikované nemoci a stavy.

Chcete se stát členem klastru?

Naši partneři