Nejvyšším orgánem je shromáždění členů, které se schází nejméně jednou do roka. Řídícím orgánem je výkonná rada v čele s prezidentem, který zastupuje klastr navenek.

Prohlédněte si i další orgány klastru:
Dozorčí rada Kancelář