FNUSA-ICRC

(
Člen
)
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny (FNUSA) je vědecko-výzkumnou institucí. Zaměřujeme na preklinický a klinický výzkum, zejména v oblastech kardiologie, neurologie a onkologie, s cílem zlepšit péči o pacienty. V červenci 2022 jsme se stali společným pracovištěm FNUSA a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) v Brně.

Chcete se stát členem klastru?

Naši partneři