• Název projektu: HempClub
  • Webové stránky: www.hempclubproject.com
  • Zájmové oblasti: technické konopí, výměnné projekty
  • Datum započetí: 1. 2. 2022
  • Stav projektu: Aktivní

Mezinárodní projekt HempCluB (celý název: Competent and Connected Clusters Unfold the Hemp Industry Potential for the European Bioeconomy) sdružuje celkem sedm klastrů a asociací působících v odvětvích primární produkce konopí, bioekonomiky, mechatroniky a zelené chemie z Itálie, České republiky, Rumunska, Rakouska a Portugalska. 

Dvouletý projekt je realizován v období únor 2022 až leden 2024 a jeho koordinátorem je italská Lombardy Green Chemistry Association (LGCA). Cílem projektu HempClub je rozvinout potenciál konopí v Evropské unii vytvořením hodnotových řetězců pro biotechnologické aplikace a podporou nových obchodních příležitostí pro prvovýrobce a biochemické firmy.

Podporou spolupráce, vytvářením společných strategií a identifikací inovativních meziregionálních investic pomáhá projekt zlepšovat výkonnost zapojených organizací. Součástí projektu jsou školení a workshopy rozvíjející manažerské dovednosti zaměstnanců klastrů i odborné kompetence jejich členů. 

Rozvoji celého odvětví a vzniku navazujících partnerských projektů dále napomáhají takzvané ClusterXchange, což jsou krátkodobé mezinárodní výměny za účelem propojování malých a středních podniků i dalších zúčastněných stran. 

Projekt je spolufinancovaný z programu EU COSME.