Institute SIS

(
Člen
)
Nezisková organizace, založená skupinou odborníků různých zaměření, za účelem centralizace jak evropského tak světového výzkumu a následné edukace odborné veřejnosti v oblasti léčebných účinků kanabinoidů v celé šíři této problematiky. Cílem tohoto projektu je spolupráce zástupců hned několika vědních oborů, na vytvoření souboru kompletních vědecky ověřených podkladů potřebných pro co možná nejefektivnější léčbu specifických onemocnění za pomoci konopných preparátů a tvorbu mezinárodně aplikovatelné funkční legislativy s tím související. V rámci této snahy organizace zaštiťuje výzkumně aplikační program HARP (Human Application Research Program), který navazuje na sedmiletý výzkum ve spolupráci s renomovanými lékařskými a biomedicínskými centry v Izraeli.

Chcete se stát členem klastru?

Naši partneři