• Název projektu: MIDAS
  • Webové stránky: www.midas-bioeconomy.eu
  • Zájmové oblasti: technické konopí
  • Datum započetí: 1. 11. 2022
  • Stav projektu: Aktivní

Mezinárodní projekt MIDAS spadá pod iniciativu Horizon Europe Innovation Action. Jedná se o inovační projekt spolufinancovaný z programu Evropské unie European Union’s Horizon Europe Research and Innovation Programme. Jeho cílem je vyvinout a aplikovat inovativní řešení pro pěstování průmyslových plodin na marginální zemědělské půdě a vytvořit udržitelné hodnotové řetězce pro širokou škálu bioproduktů.

Projekt odstartoval v listopadu 2022 a trvá do října 2026. Jeho hlavní náplní je optimalizace vybraných technických plodin a systémů jejich pěstování, a to jak šlechtěním, tak agronomickými postupy, aby byly schopny snášet nedostatek vody a pomáhaly bránit desertifikaci. Dalším cílem je zlepšovat ochranu biologické rozmanitosti ve středomořských a středoevropských marginálních oblastech. Projekt MIDAS současně usiluje o efektivnější využívání zdrojů a konkrétních hodnotových řetězců založených na biotechnologiích s cílem podpořit udržitelné využívání biomasy v biorafineriích.

Partnery projektu je 24 organizací ze 13 zemí Evropy. Za Českou republiku projekt zaštiťuje Český konopný klastr CzecHemp v úzké spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Chomutově. Celkový rozpočet je plánovaný na téměř osm milionů Euro.