Sdílení jako základ spolupráce: Konopná ClusterXchange v Praze

Český konopný klastr CzecHemp se účastní evropského projektu HempClub, jehož cílem je propojovat aktéry působící v konopném sektoru napříč zeměmi Evropské unie. Důležitou součástí jsou výměnné pobyty v zemích jednotlivých organizací, jež se dvouletého projektu účastní. První česká verze clusterXchange proběhla 14. až 16. června v Praze a nadmíru se vydařila.

Na pražskou „výměnu“ nazvanou Hemp Derived CBD: Its Status and Future in Europe se sjelo celkem jedenáct účastníků z Irska, Francie, Španělska, Nizozemska, Itálie, Polska a Slovenska. K nim se přidalo sedm „domácích“ členů CzecHemp, kteří přišli buď jako pasivní posluchači a participanti do diskuzí, nebo pomáhali s organizací celé akce. Mezi přednášejícími byla řada význačných hostů, kteří vystoupili osobně nebo online a seznámili účastníky s nejnovějším vývojem v oblasti CBD, technického konopí a novel food, psychomodulačních látek, regulačních mechanismů nebo kontroly kvality.

Středa: Nabitý vzdělávací program

Vzdělávací část ClusterXchange proběhla ve středu a čtvrtek v krásných prostorách studovny Knihovny Aloise Švehly na Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) v samotném centru Prahy. První den začal přínosnou online prezentací výkonné ředitelky Evropské asociace technického konopí (EIHA) Lorenzy Romanese o snaze zařadit CBD do katalogu nových potravin EU, po které následovalo seznámení s nejnovějším vývojem legislativního rámce pro CBD ve Francii v podání Ludovice Rachoua ze Svazu průmyslníků pro zhodnocování konopných výtažků (UIVEC).

Člen výkonné rady CzecHemp František Švejda pohovořil o vývoji CBD trhu v Česku a možných scénářích budoucího vývoje v této oblasti.

V další části programu dostal slovo polský expert a podnikatel Maciej Kowalski. Ve svém plamenném projevu vyzval posluchače k tomu, aby slepě neposlouchali slova státních úředníků a nebáli se za konopná práva bojovat i o soudu. Se zásadní přednáškou se připojil lékař a výzkumník Viktor Mravčík, který seznámil přítomné s revolučním konceptem takzvaných psychomodulačních látek jako nové kategorie v české legislativě.

Panel středečních přednášek uzavřel člen výkonné rady CzecHemp František Švejda, který pohovořil o vývoji CBD trhu v Česku a možných scénářích budoucího vývoje v této oblasti. Poté následovala plodná debata, během níž se účastníci podělili o zkušenosti ze svých zemí s překonáváním obchodních překážek na trzích s CBD produkty.

V rámci výměn je prostor i pro  neformální socializaci. Po skončení středečního programu následovala společná večeře plná zajímavých diskuzí přinášejících řadu informací a podnětů, na které během dne nedošlo.

Čtvrtek: Krok za krokem k přátelštější regulaci CBD

Čtvrteční program zahájila přednáška nezávislého odborníka na postavení konopí v mezinárodním právu Kenziho Riboulet-Zemouliho na téma taxonomie konopí. Kenzi zdůraznil nutnost akceptace „jednoty konopí“ a současně rozmanitosti jeho použití, přičemž různé oblasti použití vyžadují různé legislativní rámce.

Praktickou stránku zajišťování kvality produkce a souladu s legislativou pomocí mobilní aplikace šité na míru indoor pěstitelům konopí představil farmaceut Pavel Jeřábek. Sébastien Béguerie, francouzský podnikatel s konopím působící roky v Praze, pohovořil o své zkušenosti ze soudního procesu s francouzským státem.

Na páteční den byly na programu dvě exkluzivní exkurze do jinak uzavřených provozů dvou členů našeho klastru na opačných koncích Prahy.

Zdůraznil význam rozhodnutí Evropského soudního dvora, na jehož základě ve Francii probíhá změna legislativy umožňující uvádění CBD produktů na trh jako potravinových doplňků i CBD květů pro rekreační použití. Po nich následovala online analýza evropského trhu s CBD z pera španělských odborníků, a nakonec to, na co se všichni těšili – první exkurze mezi opravdové konopí.

Den završila návštěva výzkumné pěstírny konopí přímo na půdě České zemědělské univerzitě, kterou nás provedla vedoucí výzkumu a členka CzecHemp Anežka Janatová.

Pátek: Další exkurze a ukončení

Na páteční den byly na programu dvě exkluzivní exkurze do jinak uzavřených provozů dvou členů našeho klastru na opačných koncích Prahy. Dopolední zastávkou byla laboratoř společnosti Canebe, na produkci CBD přípravků nejvyšší kvality v souladu s mezinárodním GACP standardem. Po obědě následovaly pěstební prostory SensiQure, v nichž roste léčebné konopí splňující přísné GMP standardy pro distribuci do českých lékáren.

Nakonec nám nezbylo než se s účastníky rozloučit a hned se začít těšit na druhou českou xchange v rámci projektu HempClub, která proběhne 2. až 4. října a bude se věnovat využití konopí jako stavebního materiálu a pevné součásti bioekonomiky.

Kromě toho mají členové CzecHemp šanci účastnit se do konce roku obdobných výměnných pobytů organizovaných v dalších evropských státech místními členy projektu HempClub (cestovné i ubytování je při splnění podmínek projektu z většiny hrazeno). Staňte se proto i vy členy Českého konopného klastru a využívejte těchto i mnoha dalších výhod!

Výstupy z ClusterXchange budou ke stažení na webu projektu HempClub. Spolufinancováno z programu COSME Evropské unie 🇪🇺

Autor: Lukáš Hurt