Ředitelka EIHA Lorenza Romanese zve na přelomovou konferenci v Praze

Lorenza Romanese

V uplynulých 27 letech se Evropská asociace technického konopí (EIHA) věnovala obhajobě konopného odvětví v EU. Sídlí v Bruselu a zprostředkovává kontakt s klíčovými činiteli, jako jsou Komise, Evropský parlament a Rada EU, s cílem dosáhnout příznivého regulačního prostředí pro konopí a jeho deriváty. Letos se poprvé v historii bude konat výroční konference jinde než v sídle EIHA, a navíc k ní přibude ještě veletrh!

Kdy a proč jste kandidovala na pozici výkonné ředitelky EIHA? 

Do funkce jsem oficiálně nastoupila 2. února 2019, ačkoli jsem se na činnosti EIHA začala podílet již v roce 2018, zejména během otevřených diskusí kolem společné zemědělské politiky (SZP) v Evropském parlamentu. Toto období představovalo významnou příležitost k navrhování zásadních změn, zejména k prosazování obnovení hladiny THC v technickém konopí na 0,3 % – čehož jsme nakonec dosáhli.

Ať už jste farmář, zpracovatel, prodejce nebo konzultant, diskuse a možnosti navazování kontaktů, které konference nabízí, jsou neocenitelné.

K rozhodnutí připojit se k EIHA mě vedla především pevná víra v potenciál konopí při dekarbonizaci různých průmyslových odvětví a jeho schopnost přispívat k ochraně životního prostředí. 

Proč je Praha ideálním místem pro konání 21. konference EIHA a přidruženého veletrhu? 

Praha je výjimečné místo z několika pádných důvodů. Kromě nepopiratelného půvabu nabízí strategické zázemí vzhledem k probíhající regulační dynamice a diskusím kolem konopí v rámci země. Rozhodovací orgány v tomto regionu mají ve srovnání s ostatními členskými státy EU tendenci k těmto tématům přistupovat otevřeněji a progresivněji. Tato otevřenost by mohla zvýšit pravděpodobnost jejich účasti na konferenci a poskytnout tak cennou příležitost k účinným lobbistickým akcím.

Jaká důležitá témata se budou na konferenci řešit? 

Letošní konference a veletrh se bude zabývat komplexní škálou témat s vyváženým zaměřením na spodní i horní část konopí. To odráží holistický pohled cenný pro všechny zúčastněné strany v odvětví. Účastníci se mohou těšit na diskuse, které nejen podpoří dialog mezi různými aktéry v rámci odvětví, ale také upozorní na potenciální obchodní příležitosti a inovativní způsoby dalšího využití vedlejších produktů ze všech částí rostliny.

Foto: Eiha
Zdroj: EIHA

Jedním z významných témat na programu je uhlíkové zemědělství – stále aktuálnější téma, které slibuje zajímavé postřehy vážených řečníků. Konference se vyznačuje také účastí zástupců britské Agentury pro potravinové standardy (FSA) a zástupců Komise EU. To podtrhuje významnou roli EIHA při formování politiky a vedení dialogu v odvětví. Jejich přítomnost svědčí o naší schopnosti svolat klíčové představitele regulačních orgánů k diskusi o budoucnosti konopného průmyslu.

Koho dalšího na pražské konferenci a veletrhu potkáme? 

Letošní konference a veletrh EIHA v Praze jsou událostí, kterou navštíví různorodé spektrum členů konopného průmyslu. Ať už jste farmář, zpracovatel, prodejce nebo konzultant, diskuse a možnosti navazování kontaktů, které konference nabízí, jsou neocenitelné. Kromě toho očekáváme účast zástupců vlády, kteří mají zájem o přímou spolupráci se zúčastněnými stranami v odvětví. Jejich přítomnost usnadní plodnou výměnu myšlenek a poznatků a podpoří společné úsilí o rozvoj odvětví. Toto sblížení aktérů v odvětví a tvůrců politik podtrhuje význam konference jako klíčové platformy pro spolupráci a pokrok v konopném průmyslu.

Když se podíváte do své křišťálové konopné koule, vidíte nějaké významné politické změny pro konopí v EU? 

Nahlížet do budoucnosti konopné politiky je náročné, zejména v roce, který je poznamenán volbami v USA i v EU. Z výsledků těchto voleb vzejdou nové zákonodárné orgány a s nimi i nové mandáty a priority. Předpovídat konkrétní politické změny je proto v tuto chvíli čistě spekulativní.

Kompletní program si můžete prohlédnout zde.

Přetrvává však optimismus, že tento rok by mohl být klíčový pro pokrok ve standardizaci předpisů, zejména pokud jde o nové potraviny. Doufáme, že se podaří pokročit v těchto diskusích a vytvořit jasný a konzistentní právní rámec. Ten by mohl být pro odvětví velkým přínosem, neboť by zajistil stabilitu pro produkty získané z konopí v EU. Kromě toho by mohl vytvořit precedens pro mezinárodní politiky.

Chtěla byste ještě něco dodat? 

Celkově lze říci, že politiky v oblasti konopí v EU se vyvíjejí tak, aby podporovaly mladé, atraktivní a udržitelné odvětví. Objevují se slibné iniciativy, které budou projednávány na konferenci EIHA. Zapojení zúčastněných stran je zásadní pro prosazování pragmatických politik. Ty podporují inovace a zároveň zajišťují bezpečnost spotřebitelů a odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Poznámka redakce: Členové Českého konopného klastru CzecHemp mají 10% slevu na konferenci a veletrh s kódem EIHA-10. Objednávky vstupenek, stánků a sponzorských balíčků probíhají na tomto odkazuV případě zájmu o speciální slevu pro vystavovatele na veletrhu, napište na e-mail člence výkonné rady EIHA Hance Gabrielové: prezidentka@czechemp.cz.