CzecHemp reaguje na stávku zemědělců proti Green Deal

Tisková zpráva – Praha, 23. 2. 2024: Český konopný klastr CzecHemp podporuje stávkující zemědělce ve snaze o snížení byrokracie. Nesouhlasíme však s tím, aby se Green Deal, který si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, stal předmětem kontroverze mezi zemědělci a environmentalisty.

CzecHemp zdůrazňuje, že je připraven podporovat zemědělce v jejich snaze o udržitelné hospodaření. Společně s našimi členy jsme se zavázali ke zvyšování osevních ploch konopí v Česku a budování potřebné infrastruktury pro jeho zpracování. Produkty z konopí, jako jsou konopná semena, pazdeří či vlákna, jsou vysoce žádané artikly na trhu a jsou k nám každoročně dovážené po tunách.

Coby zástupce pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků s technickým konopím chceme upozornit na obrovský potenciál evropského konopného odvětví při urychlování přechodu na bioekonomiku s nulovými emisemi v souladu s Green Deal. Díky udržitelnému přístupu v zemědělství a všestrannému využití konopí v potravinářství a průmyslové výrobě nabízí konopné odvětví možnost regenerace nejen venkovských oblastí. Díky repatriaci výrobních procesů (zejména textilu) a podpoře inovativních hodnotových řetězců (stavební materiály, výroba potravin, extrakce kanabinoidů) by toto odvětví mohlo přinést dlouhodobě udržitelný růst a vytvořit vysoce kvalifikovaná pracovní místa napříč hospodářstvím venkova s napojením na důležité průmyslové segmenty. Stručně řečeno, klíčem k úspěchu je kombinace surovin z místních zdrojů s globálně sdíleným know-how.

Konopí by mohlo hrát zásadní roli v nové ekologičtější a udržitelnější budoucnosti, protože představuje konkrétní řešení pro zajištění výživných potravin a ekologických surovin pro průmysl. Kromě toho představuje zajímavou plodinu z ekonomického hlediska, protože nabízí možnost využití celé rostliny (květy/semena, listy a stonky). V důsledku toho by mohlo být pozitivně ovlivněno celé hospodářství venkovských oblastí a českému průmyslu by to umožnilo využívat doma produkované, biologicky obnovitelné a uhlíkově neutrální suroviny bez potřeby je dovážet ze zahraničí.

Konopí je a bude vhodnou plodinou pro klima České republiky díky tomu, že je nenáročné na pěstování, odolává škůdcům i chorobám a může být dobře integrováno do rotace plodin. Pěstování nevyžaduje použití chemických hnojiv a pesticidů a jeho kořeny mají hluboký systém, který může pomoci při prevenci eroze půdy a zlepšení její struktury. 

CzecHemp je připraven podpořit zemědělce při začlenění konopí do jejich plodinového postupu a spolupracovat s nimi na odbytu. Věříme, že konopí může být důležitým prvkem nejen při snaze plnit cíle Green Dealu. Zemědělcům může pomoci diverzifikovat produkci a zvyšovat jejich konkurenceschopnost.

Jsme připraveni spolupracovat s vládou a zemědělci na zjednodušení a zpřehlednění zemědělských dotací nejen pro konopí tak, aby byly dostupné pro ty, kteří je skutečně potřebují. Věříme, že efektivní a transparentní systém dotací může podpořit udržitelnost v zemědělství.

Jsme přesvědčeni, že dialog mezi zemědělci, vládou a průmyslem je klíčem k dosažení udržitelného a prosperujícího zemědělství. CzecHemp podporuje tyto aktivity a spolupracuje na hledání nových řešení pro 21. století, která budou prospěšná pro všechny zúčastněné strany.

Český konopný klastr CzecHemp je oborový klastr sdružující neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce a podniky působící v konopném odvětví s cílem rozvíjet konopný sektor v České republice i v celé Evropě.

 Kontakty:

 Hana Gabrielová, prezidentka: tel.: +420 777 027 012, e-mail: prezidentka@czechemp.cz

 Lukáš Hurt, manažer: tel.: +420 730 128 319, e-mail: manazer@czechemp.cz

 Web: www.czechemp.cz