V Praze se konalo shromáždění členů CzecHemp

Ve středu 21. června se v příjemných prostorech Pracovny v Praze na Žižkově konalo shromáždění členů Českého konopného klastru, z.s. O čem se hovořilo, jaké změny se prohlasovaly a co nás čeká v následujících měsících a letech?

Na programu bylo celkem devět bodů, protože v průběhu prvního pololetí došlo k několika důležitým změnám v office týmu a v celkovém fungování klastru, s čímž bylo třeba seznámit členskou základnu. Kromě toho sledujeme v posledních letech a zejména měsících velice bouřlivý vývoj konopného sektoru a legislativy, což naše členy logicky také zajímá.

CzecHemp se aktivně podílí na řešení všech diskutovaných oblastí (technické a léčebné konopí, regulace rekreačního, využití v potravinách a psychomodulační látky) s příslušnými úřady i politiky.

Etický kodex a personální změny

Úvodní slovo si vzala prezidentka Hana Gabrielová, která následně moderovala i celou schůzi s vložkami od nového manažera Lukáše Hurta, jenž byl kvůli nemoci přítomen online, a projektového specialisty Michala Rumana. Po oficialitách (prezenční listina, usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu) představila prezidentka Výroční zprávu za rok 2022, kterou shromáždění členů vzalo na vědomí.

Následně se hlasovalo o jedné změně ve výkonné radě (odstoupil Michal Hašek a na jeho místo byl zvolen František Švejda) a o pokračování všech tří členů dozorčí rady (Ing. MVDr. Václav Trojan, Ph.D., Robert Veverka a doc. Ing. Petr Kaštánek, Ph.D.) i v dalším období.

Aktivit i projektů lze řešit opravdu mnoho, CzecHemp má dnes dveře otevřené na zodpovědná ministerstva, úřady i instituce.

Šestým bodem programu bylo schválení Etického kodexu CzecHemp, který zavazuje všechny členy k tomu, aby podnikali fér a dle platných zákonů. Kodex dále upravuje pravidla fungování v rámci klastru a možné postihy za jejich nedodržování. Celý text kodexu si můžete přečíst na webu, kde se s ním může seznámit každý zájemce o členství.

Kam směřujeme?

Všechny přítomné členy zajímal zejména bod sedmý, tedy plán činnosti na tento rok a výhledově i dále. Aktivit i projektů lze řešit opravdu mnoho, CzecHemp má dnes dveře otevřené na zodpovědná ministerstva, úřady i instituce, má kontakty na univerzitách a vědeckých pracovištích, nicméně jak zdůraznila Hana Gabrielová: „Je nutné, aby se sami členové aktivně zapojovali do komunikace a aby uvnitř klastru přicházeli s návrhy, co je pálí a v jakých aspektech by jim CzecHemp, potažmo stát mohl pomoci k rozvoji jejich konopného podnikání.“

Plán činnosti stejně jako rozpočet pro tento rok byly schváleny všemi účastníky valné hromady a na závěr přišly opět oficiality – schválení zprávy o hospodaření za loňský rok a změny ve stanovách, které byly připraveny a doporučeny výkonnou radou ve spolupráci s advokátkou Denisou Mimrovou.

Po třech hodinách bylo shromáždění v 17:00 ukončeno a většina účastníků se přesunula na neformální posezení do nedaleké restaurace.

Chtěli byste se také stát členy CzecHemp a využívat tak všech výhod, které členství nabízí? Více informací a instrukce k dalšímu postupu v případě zájmu najdete na této stránce na našem zbrusu novém webu.