CzecHemp získal BRONZE label v rámci European Cluster Excellence Initiative!

Na konci srpna jsme obdrželi skvělou zprávu z Evropského sekretariátu pro analýzu klastrů (European Secretariat for Cluster Analysis), ve které jsme byli informováni, že na základě výsledků srovnávacího testu ECEI Cluster Management Benchmarking jsme splnili Kritéria způsobilosti pro udělení značky excelence v oblasti řízení klastrů.

Co to znamená? Získali jsme pro klastr a všechny naše členy Značku excelence v oblasti řízení klastrů BRONZE. Platnost této značky je do 31. srpna 2025. Jak značku, tak certifikát k ní může nyní klastr i jeho členové využívat k marketingovým nebo jiným účelům po celou dobu její platnosti.