Konopné listy konečně uznány jako tradiční potravina!

listy konopí

Historie konzumace konopí v EU byla prokázána také u vodního nálevu z konopných listů (pokud nejsou doprovázeny kvetoucími a plodícími vrcholíky), jež užívány jako takové nebo jako součást bylinných nálevů. Při tomto použití tedy nemohou být považovány za nové. Pro vodní nálevy lze ovšem použít pouze listy odrůd Cannabis sativa L. uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin EU – označované jako „technické konopí“.

Dne 2. 6. 2023 vstoupila v platnost s okamžitou účinností výše uvedená změna v Katalogu nových potravin (Novel Food Catalog). Členským států EU zabralo několik měsíců, něž dosáhly dohody o návrhu předloženém EIHA (Evropskou asociací průmyslového konopí), a potvrdily, že listy konopí nejsou tzv. novou potravinu, pokud je použijete pro přípravu vodních nálevů. 

Aktualizací prošla i celá položka „Cannabis sativa L.“, která uvádí podrobnější seznam dalších produktů z konopí, které jsou vyloučeny z oblasti působnosti nařízení o nových potravinách.

Co to znamená pro potravináře v České republice?

Katalog nových potravin není pro členské státy závazný – na vnitrostátní úrovni může být rozhodnuto jinak, může se tedy stát, že konopné listy v některých členských státech stále povoleny nebudou. Proto doporučujeme všem dotčeným provozovatelům potravinářských podniků, aby ověřili situaci v členském státě, kde hodlají uvést na trh své výrobky.

Listy výše uvedených odrůd mohou být použity jak samostatně, tak jako složka potravin – v tomto případě se jedná zejména o listy nebo směsi s jejich obsahem, které jsou určeny k přípravě „bylinných čajů“. V tomto případě upozorňujeme, že v Česku stále platí Vyhláška č. 330/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, v jejíž příloze rostlina technického konopí uvedena není. Proto stále nelze pro výrobky, které nejsou v souladu s vyhláškou, použít slovo „čaj“ – tedy např. „konopný čaj“, „bylinný čaj z konopí“ apod.

V otázce potravinářského využití rostlin technického konopí stále zbývá mnoho otázek, kterými by se měly odpovědné autority co nejdříve zabývat.

Proto bychom jménem Českého konopného klastru CzecHemp chtěli vyzvat Ministerstvo zemědělství, aby při novelizaci uvedené vyhlášky zahrnulo do Přílohy č. 2 Seznam rostlin a jejich částí pro výrobu ovocných a bylinných čajů nově i položku: Konopí seté list. Tím by značně usnadnilo uvádění výrobků na trh a zejména komunikaci výrobců s jejich zákazníky.

Dále upozorňujeme na to, že nově se konopných listů týká také 1334/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu. Vzhledem k tomu, že jsou konopné listy považovány za tradiční potravinu, není nutné posuzovat bezpečnost či absolvovat schvalovací proces u potravinářských aromat vyrobených z tohoto materiálu.

V otázce potravinářského využití rostlin technického konopí však stále zbývá mnoho otázek, kterými by se měly odpovědné autority co nejdříve zabývat. Několikaměsíční debata o relativně nekomplikované položce konopných listů nedává příliš naději, že dlouho očekávané řešení např. v otázce tradičních extraktů z konopí bude na evropské úrovni vyjasněno v dohledné době. Přesto doufáme, že konopný průmysl se jako důležitá součást evropské strategie obnovitelného a udržitelného průmyslu dočká podpory od příslušných úřadů na evropské i národní úrovni.

Autor: Český konopný klastr CzecHemp