Podpora smysluplné regulace konopí

CzecHemp podporuje snahy o smysluplnou regulaci konopí a vyzývá českou vládu, relevantní ministerstva a parlament, aby proces přípravy nutných legislativních změn aktivně podpořili. Prohibice není řešení. Racionální regulace oproti tomu znamená lepší kontrolu poptávky po konopí včetně souvisejících rizik a nahrazení přehnané a drahé trestní represe ekonomicky efektivnější kontrolou legálního trhu.