Vyjádření CzecHemp ke kodexu výrobců psychomodulačních látek

just a plant leaf cannabis

Český konopný klastr CzecHemp vítá snahy o rozumnou samoregulaci výrobců a prodejců substancí jako kratom nebo hexahydrokanabinol, kteří se ve světle chystané regulace těchto tzv. psychomodulačních látek rozhodli vytvořit a podepsat etický kodex týkající se jejich podnikání. Obdobný kodex, který je závazný pro všechny členy, má ostatně CzecHemp zakomponovaný ve svých stanovách a na webu.

Je možné, že do chystané kategorie psychomodulačních látek (dále jen PML) budou nakonec zařazeny i některé produkty z přírodního konopí, proto CzecHemp velmi pozorně sleduje dynamický vývoj v této oblasti (oproti tomu polosyntetické kanabinoidy nejsou v tuto chvíli primárním předmětem zájmu klastru).

Jedním z posledních kroků zástupců firem, které prodávají látky s psychotropními účinky, je představení etického kodexu. Jeho dodržováním by se prodejci měli zavázat mimo jiné k tomu, že nebudou své produkty prodávat v automatech bez možnosti ověření plnoletosti nakupujícího, nebudou záměrně prodávat zboží v obalech lákajících mladistvé, nebudou používat klamavou reklamu a neověřená tvrzení atd.

„Je dobře, že se tento nový segment trhu snaží o samoregulaci dříve, než k tomu bude donucen zákonodárci. Ukazuje to, že mezi prodejci a dovozci těchto látek jsou poctiví a uvědomělí podnikatelé, kteří nechtějí, aby se jejich produkty dostávaly do rukou dětem,“ říká člen výkonné rady CzecHemp MUDr. Pavel Kubů. „Členy klastru jsme nicméně k podpisu tohoto kodexu nevyzývali, protože všichni členové CzecHempu jsou již signatáři našeho vlastního Etického kodexu.“

Etický kodex Českého konopného klastru obsahuje celou řadu obecných zásad a pravidel etického fungování na konopném trhu a je ve své podstatě velmi podobný nově vznikajícímu kodexu prodejců PML. Ostatně by mělo být jakousi nepsanou normou, že každý podnikatel v daném oboru by měl dodržovat zásady slušného chování a jednání jak ve vztahu ke svým zákazníkům, tak k dalším hráčům v oboru.

„Konopný sektor bude brán vážně, budou-li se jeho představitelé chovat eticky a jednat ve smyslu fair-play. Proto jsme do stanov CzecHempu zakomponovali náš vlastní etický kodex, a proto podporujeme i podobnou snahu výrobců PML,“ uzavírá prezidentka CzecHemp Hana Gabrielová.

Český konopný klastr CzecHemp je oborový klastr sdružující neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce a podniky působící v konopném odvětví s cílem rozvíjet konopný sektor v České republice i v celé Evropě.

Kontakty:

Hana Gabrielová, prezidentka: tel.: +420 777 027 012, e-mail: prezidentka@czechemp.cz

Lukáš Hurt, manažer: tel.: +420 730 128 319, e-mail: manazer@czechemp.cz

Web: www.czechemp.cz