CzecHemp zahájil projekt Really Hempful!

Tisková zpráva: Praha, 6. 2. 2024: Nový mezinárodní projekt nazvaný Really Hempful! představuje partnerskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání středoškoláků a přípravy business plánů v rámci programu Erasmus+. Cílem dvouletého projektu je vytvořit vzdělávací zdroje pokrývající hodnotový řetězec konopí od pěstování až po výrobu konopných produktů a jejich uplatnění na evropském trhu.

Kromě Českého konopného klastru CzecHemp je vedoucím partnerem projektu německá Univerzita v Hohenheimu, dále jsou zapojené dvě odborné školy Stefan Tsanov z Bulharska a Ergasia z Řecka a také dvě nevládní organizace My Country? Europe z Itálie a ART+INN z Litvy.

Transfer znalostí a dovedností

Účastníci projektů si kladou za cíl podpořit předávání znalostí a dovedností v konopném odvětví, vytvořit komplexní vzdělávací zdroje o konopném hodnotovém řetězci pro střední odborné školy zaměřené na zemědělství a navrhnout učební plán pro odborné studium zaměřené na tematiku související s pěstováním, zpracováním a výrobu produktů z konopí. Konečný výstup by po skončení projektu měl být zaveden do standardních učebních plánů.

„Během prvního roku projektu bude vytvořena příručka pro školy odborného vzdělávání a přípravy obsahující interaktivní prvky pro výuku a vzdělávání o pěstování, zpracování, trzích a regulaci konopí. Vznikne rovněž série podcastů, které upozorní na osvědčené postupy pěstování a zpracování konopí v Evropě,“ popisuje prezidentka CzecHemp Hana Gabrielová. „Ve druhém roce bude navržen návrh učebních osnov pro studium konopí na odborné úrovni, jenž bude uveden do praxe během pilotní fáze se studenty odborných škol. Výstupy projektu budou přeloženy z angličtiny do domácích řečí projektových partnerů a umístěny na online platformu, kde budou k dispozici širšímu kruhu pedagogů a dalším zájemcům.“ 

Oficiální výkop

Dne 25. ledna se partneři sešli na Univerzitě v Hohenheimu v německém Stuttgartu na oficiálním zahajovacím setkání.  Tam bylo potvrzeno, že závazky CzecHempu budou spočívat v participaci na několika pracovních balíčcích (work packages), účasti na tvorbě příručky a podcastů pro studenty.

Klastr se bude dále podílet na vedení mentoringových programů, v rámci kterých budou studenti vytvářet své podnikatelské plány. Kromě toho zajistí přípravu workshopů, které studentům poskytnou vhled do oblasti hodnotového řetězce konopí a podnikatelských dovedností. V neposlední řadě bude CzecHemp organizovat mezinárodní projektové setkání v České republice v listopadu 2024, na které naváže vzdělávací workshop pro pedagogy zapojené do projektu.

Momentka z kick-off meetingu v Hohenheimu.

Český konopný klastr CzecHemp je oborový klastr sdružující neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce a podniky působící v konopném odvětví s cílem rozvíjet konopný sektor v České republice i v celé Evropě.

 Kontakty:

 Hana Gabrielová, prezidentka: tel.: +420 777 027 012, e-mail: prezidentka@czechemp.cz

 Lukáš Hurt, manažer: tel.: +420 730 128 319, e-mail: manazer@czechemp.cz

Zájemci o bližší informace k projektu se mohou obrátit na koordinátorku Linu Mayorga (lina.mayorgaduarte@uni-hohenheim.de).

Web: www.czechemp.cz