Stanovisko CzecHemp k novelizaci zákona č. 167/1998 Sb.