Position Paper k vývoji hodnotových řetězců v bioekonomice s důrazem na konopí

Na konci ledna byl zveřejněn poziční dokument evropského projektu HempClub, kterého byl CzecHemp součástí. Dokument se zabývá klíčovými výzvami a příležitostmi v konopném průmyslu a klade důraz na nutnost začlenění zásad biohospodářství do cirkulární ekonomiky. Současné regulační prostředí, vyznačující se výzvami ze strany evropského úřadu EFSA pro novel food a přísnými limity THC.

Dokument navrhuje mnohostranný přístup zahrnující vědecký výzkum, prosazování vhodných a vědecky podložených politik, vzdělávání veřejnosti, inovace, spolupráci a udržitelný rozvoj.