Otevřený dopis vládě: Konopný sektor podporuje reformu prohibiční politiky a zákonů

Vážený pane premiére, vážení vicepremiérové, vážená předsedkyně Poslanecké sněmovny, dovolujeme si Vás oslovit jménem zástupců firem a institucí sdružených v Českém konopném klastru CzecHemp. Rádi bychom tímto dopisem jednoznačně podpořili návrh, který připravil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Konkrétně se jedná nejen o povolení samopěstování konopí dospělým osobám, ale i delegaci tohoto práva v podobě povolení konopných klubů a především vytvoření regulovaného trhu na podobném principu, podle kterého regulujeme v Česku daleko škodlivější látky jako alkohol nebo tabák. 

Ze zahraničních výzkumů i oficiálních statistik ve státech, kde již k tomuto kroku přistoupili (Kanada, více než 20 států USA, částečně Nizozemsko), jasně vyplývá, že právě regulace je jediným funkčním řešením, pokud chceme potlačit ilegální trh, ochránit mladistvé a získat do státní pokladny peníze, které dnes často končí v rukou organizovaného zločinu. 

Finanční prostředky získané z daňových výnosů lze následně použít na značně podfinancovanou drogovou prevenci a vzdělávání tak, jako se tomu děje ve výše zmiňovaných zemích. Zdůrazňujeme, že v žádném státě, který začal konopí regulovat, nestoupl počet mladistvých uživatelů. 

Povolení samopěstování je prvním krokem správným směrem, ale nevyřeší zásadní problémy způsobené prohibicí. 

Žádáme Vás proto jménem členů Českého konopného klastru, abyste vyslyšeli odborné názory národního koordinátora a poslali k projednání do Poslanecké sněmovny komplexní návrh, který bude zahrnovat i přísně regulovaný trh.

Předem děkujeme za Váš čas.

S přáním všeho dobrého, 

Hana Gabrielová, prezidentka Českého konopného klastru, z.s.

Obsah obrázku rukopis, kaligrafie, Písmo, text
Popis byl vytvořen automaticky
Obsah obrázku text, Písmo, logo, Grafika
Popis byl vytvořen automaticky

Tel.: +420 777 027 012, E-mail: prezidentka@czechemp.cz 

Web: www.czechemp.cz