Nová studie: konopí jako stavební materiál zachytí stejně uhlíku jako dřevo

Brusel, 4. 7. 2023 – Evropská asociace technického konopí (EIHA) zveřejnila komplexní studii realizovanou výzkumným institutem Nova-Institute, která osvětluje potenciál přenosu uhlíku ze dřeva a konopí při výrobě stavebních a izolačních materiálů.

Studie vyšla pod názvem Unlocking Carbon Transfer: Wood and Hemp for Sustainable Construction a zabývá se především environmentálními dopady využití těchto zdrojů biomasy ve stavebnictví.

Nevyužitý potenciál

V posledních letech je řešení dopadů změn klimatu a snižování emisí skleníkových plynů čím dál častěji skloňováno politiky i odborníky. Stavebnictví, známé svou výraznou uhlíkovou stopou, se podle odhadů podílí na emisích skleníkových plynů z 5 až 12 %. 

V rámci snahy snížit toto číslo zdůrazňuje akční plán Evropské unie pro cirkulární hospodářství význam efektivního využívání zdrojů, cirkularity a využívání organických stavebních materiálů, jako je konopí a dřevo, s cílem minimalizovat ekologický dopad stavby budov a přeměnit stavebnictví na pohlcovače uhlíku.

Konopí má potenciál nahradit minerální vlnu a cement a představuje jeden z nejcennějších zdrojů pro stavebnictví.

Ze závěrů výzkumu se dozvídáme, že odrůdy technického konopí, které se dnes pěstují v Evropě, mohou ročně uložit 7 až 9,6 tuny ekvivalentu CO2, tedy stejně jako dřevo. „Díky těmto zjištěním můžeme hovořit o významném potenciálu konopí pro ukládání uhlíku, s čímž by měl ruku v ruce jít nárůst hektarů osetých konopím a jeho využívání ve stavebnictví,“ vysvětluje Mark Reinders, člen představenstva EIHA a majitel průkopnické konopné společnosti HempFlax.

„Absorpční kapacita stavebnictví značně přesahuje současných 50 000 hektarů, na kterých se v Evropě pěstuje technické konopí. Konopí má potenciál nahradit minerální vlnu a cement a představuje jeden z nejcennějších zdrojů pro stavebnictví, stejně jako ideální doplněk u stavebních projektů na bázi dřeva. Konopí navíc zajišťuje obrovské úspory energie při vytápění a klimatizaci, což vede k dalšímu snižování emisí uhlíku.“

Nemalé cíle

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku vypustily země EU celkem 939 milionů tun ekvivalentů CO2, což představuje 4% pokles ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2021 (zdroj: Eurostat, poslední aktualizace květen 2023). Na úrovni EU i na národních úrovních jsou zaváděna opatření, jejichž cílem je v nastoupené cestě pokračovat a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. 

„V EIHA budeme i nadále usilovat o to, aby instituce EU uznaly potenciál konopí jako vhodné plodiny pro ukládání uhlíku,“ ubezpečuje Lorenza Romanese, výkonná ředitelka EIHA. „Tato studie poslouží jako základ pro transparentní a vědecky podloženou diskusi, která snad přinese výsledky v oblasti regulace a propagace potenciálu konopí,“ dodává.

Celý text ke studii, která poskytuje komplexní přehled o potenciálu dřeva a konopí při transferu uhlíku ve stavebnictví, je k dispozici ke stažení na internetových stránkách EIHA.

O EIHA

Evropská asociace pro průmyslové konopí je mezinárodní organizací, která se zabývá rozvojem konopného průmyslu v Evropě. Zastupuje pěstitele, zpracovatele a další podnikatele v konopném sektoru. Cílem EIHA je propagovat všestranné využití konopí v průmyslu a podporovat udržitelné postupy v celém hodnotovém řetězci.

O Nova-Institute

Nova-Institute je přední výzkumná organizace z Německa specializující se na udržitelnost a inovativní technologie. Zaměřuje se na rozovj průmyslu založeného na bioproduktech a usiluje o co nejrychlejší přechod k udržitelnější budoucnosti, která bude efektivněji využívat dostupné zdroje.

V případě dotazů kontaktujte zástupce EIHA:

Francesco Mirizzi, Francesco.mirizzi@eiha.org