Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje změnu přístupu ke konopí

Stanovisko WHO doporučuje odebrat konopí z přílohy č. 4 Jednotné úmluvy o omamných látkách (1961) a ponechat jej pouze v příloze č. 1. Tedy vyčlenit konopí z režimu nejpřísnější protidrogové ochrany, ve které je např. heroin. Stanovisko WHO je klíčové pro další posouzení Komisí pro narkotika (CND), která se jím má zabývat na svém březnovém zasedání a má v pravomoci prostou nadpoloviční většinou 53 členů změnu příloh realizovat. V takovém případě by to znamenalo přehodnocení mezinárodního přístupu ke konopí po téměř 60 letech a další rozvoj využití konopí v medicíně.