HempCluB je projekt COSME European Innovation Council a SMEs Executive Agency (EISMEA) koordinovaný LGCA – Lombardy Green Chemistry Cluster, který sdružuje 7 klastrů a sdružení působících v primární produkci konopí, bioekonomii, mechatronice, zelené chemii z Itálie, České republiky, Rumunska, Rakouska a Portugalska. Projekt pracuje na vytvoření a propojení meziregionálních dodavatelských řetězců mezi provozovateli v prvovýrobě, zemědělsko-potravinářském zpracování a zelené chemii za účelem posílení průmyslové symbiózy a udržitelných a obnovitelných obchodních modelů v konopném průmyslu.

Konkrétní cíle projektu jsou:

• Zlepšit manažerské dovednosti manažerů klastrů prostřednictvím multidisciplinárního školení;

• Posílit portfolio služeb na podporu podnikání • Usnadnit činnosti B2B a C2C s cílem posílit meziregionální strategie pro bioekonomiku.

• Zorganizovat krátkodobé výměny za účelem posílení spolupráce mezi evropskými organizacemi, což přinese nové příležitosti pro růst a zlepšení excelence pro klastry a jejich členy. Za účelem posílení hodnotových řetězců založených na konopí a vytvoření nových spojení mezi konopnými organizacemi a malými a středními podniky definuje ClusterXchange zahraniční pobyty jako dočasnou výměnu mezi hostující organizací a hostitelskou organizací, z nichž každá patří do jiné zúčastněné země.