Ohlédnutí za rokem činnosti CzecHemp

V květnu završil Český konopný klastr, z.s. (CzecHemp) první rok svého působení. Klastr zastřešuje právnické i fyzické osoby napříč soukromým i veřejným sektorem se společným zájmem spolupráce na celém řetězci týkajícího se pěstování, zpracování, výroby a prodeje technického i medicínského konopí včetně výzkumných projektů.

Klastr byl založen v rámci mezinárodního projektu DanuBioValNet, který vytvořil partnerství mezi klastry v Dunajském regionu a přináší dynamicky rozvíjející se téma bioekonomiky, tj. oborů, které využívají biologické obnovitelné zdroje (bio-based industries). Projekt byl zaměřen na inovativní obory bioekonomiky, kterými jsou fytofarmacie, ekologické stavebnictví a pokročilé obaloviny využívající bioplasty (bio-obaloviny). Mluvíme zde například o využití rostlin (kukuřice, řepka) pro výrobu bioplastů a návazných bioplastových výrobků (obalů pro potravinářství, hračky, díly v automobilovém průmyslu), či konopí ve stavebnictví (konopný beton). Díky podpoře české Národní klastrové asociace, která byla partnerem projektu DanuBioValNet se podařilo obohatit tento projekt o čtvrtý pilíř – konopí – které všechny předešlé dokázal elegantně propojit a založení CzecHemp se stalo jedním z výstupů tohoto mezinárodního projektu.

V roce 2018 byla vytvořena organizační struktura zahrnující dozorčí a výkonnou radu v čele s prezidentkou klastru Hanou Gabrielovou, položeny základy managementu a kanceláře organizace, budována značka CzecHemp včetně komunikace prostřednictvím webu a sociálních sítí a zahájena účast na klíčových projektech pro rozvoj odvětví a připomínkování stávající legislativy jak v ČR tak prostřednictvím svých členů i v EU. Klastr v rámci své činnosti a projektů aktivně vystupuje na podporu udržitelného rozvoje v rámci OSN a v červenci 2019 se přihlásil k nově vzniklé Platformě pro bioekonomiku ČR. Zároveň je zapojen do mezinárodního hnutí na podporu konopí jako plodiny (nejen) pro budoucnost, jeho zástupci se zúčastnili několika mezinárodních akcí (např. International Cannabis Policy Conference ve Vídni). Členská základna CzecHemp se kontinuálně rozrůstá a její výčet není zcela jistě uzavřen. Jaké jsou výhody plynoucí ze členství?

1) Možnost aktivní spolupráce na rozvoji výzkumu konopí a spoluutváření hodnotového řetězce konopného průmyslu.

2) Možnost účasti na grantových projektech v rámci ČR i větších regionů. Zjednodušení spolupráce se zahraničím.

3) Možnost sdílení know-how, informací a přednostních kontaktů s ostatními organizacemi z oboru sdruženými v klastru.

4) Možnost slev na konopné produkty a konzultantské služby mezi členy.

5) Možnost účastnit se na shromážděních členů a spolurozhodovat o dalším směřování klastru.

6) Společné pořádání vzdělávacích akcí

CzecHemp tak postupně sceluje český konopný průmysl a stává se stále silnějším hráčem na národním i mezinárodním poli.