Účast na ThinkTanku Racionální politiky závislostí

Hana Gabrielová a Robert Veverka z klastru CzecHemp se zúčastnili dalšího kulatého stolu ThinkTanku Racionální politiky závislostí, který se konal v Brně. Zásadním posláním tiskové zprávy je apel na změnu přístupu ke konopí a kritika nedávno představené národní protidrogové strategie 2020-2029.