Konopný manifest – zelená regenerace

Lidé po staletí nerespektovali přírodní zákony a situace došla tak daleko, že jsme narušili zdravý stav našeho vlastního ekosystému. Aby vlády uspokojily stále rostoucí poptávku po potravinách a výrobcích, vytrvale podporovaly neudržitelné postupy.