CzecHemp zastoupen na Danube Phytopharma Forum v Sofii

Konopí se celosvětově dere do popředí zájmu fytofarmacie a představitelé klastru CzecHemp tak byli pozváni na mezinárodní workshop pořádaný sítí DanuBioValNet v bulharské Sofii 9. – 10. května, aby zde prezentovali možnosti využití konopí, sdíleli zkušenosti z ČR a varovali před případnými legislativními bariérami stavěnými tomuto dynamickému průmyslovému odvětví.