Členství v Národní klastrové asociaci

Vzhledem k výrazné pomoci v prvním roce existence CzecHemp a stálé úzké spolupráci je členství v NCA pro klastr dalším logickým krokem. V srpnu 2019 zároveň vzrostl počet členských organizací CzecHemp na 15 a klastr se tak řadí mezi plnohodnotné klastrové organizace i z pohledu státní správy.
Těšíme se na budoucí spolupráci a rozvoj!