Prezentace v katalogu TOP bio-based products in the Danube Region

Český konopný klastr a jeho 3 členské organizace jsou prezentovány jako příklad výroby založené na principech bioekonomiky v České republice v rámci publikace vydané na základě monitoringu podunajského regionu projektem DanuBioValNet. Profily naleznete na str. 16 a 17 zde.