Pozměňovací návrhy Senátu znamenají ohrožení rozvoje konopné bioekonomiky v ČR

Na své 14. schůzi projednal Senát PČR novelu zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, která významně ovlivní rozvoj konopného průmyslu, a vrátil ji PSP ČR se dvěma pozměňovacími návrhy. CzecHemp v rámci tiskové zprávy upozorňuje na nepřesné technické formulace a zároveň zdůrazňuje potřebu schválení novely zákona č. 167/1998 Sb. ve znění umožňujícím stabilní rozvoj konopného průmyslu a bioekonomiky v ČR.