NEJVYŠŠÍM ORGÁNEM JE SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ, KTERÉ SE SCHÁZÍ NEJMÉNĚ JEDNOU DO ROKA. ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM JE VÝKONNÁ RADA V ČELE S PREZIDENTEM, KTERÝ ZASTUPUJE KLASTR NAVENEK.

Výkonná rada CzecHemp

 
Hana Gabrielova foto.jpg

prezidentka

Hana Gabrielová

20 let se aktivně podílí na budování, rozvíjení a prosazování konopného průmyslu a souvisejících ideálů bioekonomiky na rozhraní politiky, neziskového sektoru i byznysu, a to v rámci České republiky, EU i mezinárodních organizací. Když zrovna necestuje světem po přednáškách a seminářích, můžete ji zastihnout na Biofarmě Sasov na kraji Jihlavy, kde sídlí její společnost Hempoint starající se o technické konopí od semínka po konečné potravinářské výrobky. Své znalosti a sušenky s chutí poskytuje v rámci svého členství řadě neziskových organizací včetně EIHA, FAAAT, KOPAC a IMCPC. V současné době se navíc podílí ve spolupráci s ICCI na vývoji standardů medicínského konopí v rámci projektu Patient Focused Certification. Prezidentkou CzecHemp je od června 2018.

KONTAKT

e-mail LinkedIN Twitter Facebook

JMP foto.jpg

viceprezident

Jan-Martin Paďouk

Původní profesí ředitel reklamní agentury v oblasti kultury se o konopí začal zajímat z důvodu těžké nemoci v rodině a následné konfrontaci se současnými možnostmi léčby. Od roku 2010 se aktivně zabývá sběrem dat o pěstování konopí v řízených podmínkách a farmakologickém potenciálu látek v něm obsažených. Je spoluzakladatelem neziskové organizace, založené za účelem výzkumu alternativních forem léčby závažných onkologických a neurologických onemocnění - Institute of Social Investigative Studies. Od roku 2016 je vedoucím programu výzkumně-aplikační léčby konopnými preparáty „HARP“. V rámci své činnosti spolupracuje s řadou státních i soukromých výzkumných organizací včetně akademické sféry v České republice i zahraničí. Na základě dosažených výsledků výzkumu se podílel na vývoji řady technologických celků a metodik určených pro pěstování a zpracování konopí pro lékařské účely. Od června 2018 je viceprezidentem CzecHemp.

člen výkonné rady

Pavel Kubů

MUDr. Pavel Kubů je expertem v oborech lékařské informatiky a adiktologie. V roce 2001 vystudoval obor všeobecné lékařství s preventivním zaměřením na Univerzitě Karlově, 3. lékařské fakultě. V roce 2014 spoluzaložil Mezinárodní institut pro konopí a kannabinoly (ICCI) a od roku 2015 je výkonným ředitelem institutu. ICCI se věnuje klinickému, aplikovanému a základnímu výzkumu a vývoji personalizovaných léčebných metod s využitím rostlinných směsí cannabinoidů. Od 2006 je předsedou Etické komise Národního monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti. Je členem správní rady Českého národního fóra pro eHealth od 2007, dozorčí rady Českého zdravotnického fóra mezi roky 2012 a 2015 a od 2013 správní rady pacientské organizace konopných pacientů KOPAC. V nestátních a neziskových organizacích se věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotnických profesionálů v informatice a podpoře výzkumu a vývoje nových preventivních a léčebných metod. Od 2011 vede implementaci zdravotnické strategie společnosti Elon Medical zaměřené na léčbu pomocí tištěného světla v nositelných zařízeních na bázi plastické elektroniky. Od června 2018 je členem výkonné rady CzecHemp.

KONTAKT

LinkedIN

Jan Besik foto.jpg

člen výkonné rady

Jan Bešík

Zajímavostí je, že vyrůstal s rodinou na „pazderně“ na malém statku ve východních Čechách, který dříve sloužil jako manufaktura zpracovávající len a konopí. Pozitivní vztah ke konopí si udržel od útlého věku dodnes. Studoval ekonomiku a obchod v Praze a od roku 1991 se realizoval v rámci rodinného podniku. Od zlomu milénia se věnuje konopí ve stavitelství. V České republice představil první konopný beton (HempCrete), coby základ přírodního stavitelství z konopí a z něj zrekonstruoval a dostavil dům v Lužických horách, kde žije. Jeho společnost Mabeko (zal.2003), se stala jedním z prvních distributorů konopných izolačních a stavebních materiálů v ČR. Souběžně s vedením společnosti se věnuje osvětové činnosti v oblasti ekologického stavitelství. Od června 2018 je členem výkonné rady CzecHemp.

KONTAKT

LinkedIN

Milos Beran foto.jpg

člen výkonné rady

Miloš Beran

Ing. Miloš Beran studoval potravinářství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Svůj profesní život spojil s Výzkumným ústavem potravinářským Praha, kde působí nepřetržitě od roku 1985. Věnuje se výzkumu v oblasti biotechnologií, fermentace, enzymologie, separace a analytické chemie a nyní především nanotechnologií. Je koordinátorem a vedoucím výzkumníkem řady projektů, spoluautorem odborných publikací a tvůrcem více než 60 užitných vzorů a 16 patentů. V posledních letech se aktivně věnuje technologii zpracování konopného semene pro potravinářské využití. V červnu 2019 byl zvolen členem výkonné rady CzecHemp.