PRO ZABEZPEČOVÁNÍ ORGANIZAČNÍHO CHODU CZECHEMP BUDE ZŘÍZENA KANCELÁŘ CZECHEMP VEDENÁ MANAŽEREM KLASTRU, KTERÝ SE ZÚČASTŇUJE SCHŮZÍ VÝKONNÉ RADY S HLASEM PORADNÍM.

Kancelář CzecHemp

 
Ondrej Krasny foto.jpg

manažer

Ondřej Krásný

Před zahájením spolupráce s CzecHemp se věnoval marketingové komunikaci a PR v právní oblasti. Zájem o ekologii a udržitelnost jej přivedl ke konopí a šíři jeho využití. Od dubna 2018 spolupracuje s organizacemi zakládajícími za jeho administrativní podpory v květnu téhož roku Český konopný klastr. V rámci klastru zajišťuje administrativní a právní problematiku spolu s interní a externí komunikací. Zároveň zjišťuje společná témata mezi členy klastru a na jejich základě iniciuje vznik projektů či shromažďuje podněty ke změnám stávající legislativy, to vše za cílem odstranit bariéry rozvoje konopného průmyslu v ČR i EU. Manažerem CzecHemp byl jmenován v srpnu 2018.

KONTAKT

e-mail LinkedIN