DOZORČÍ RADA PROVÁDÍ REVIZE HOSPODAŘENÍ CZECHEMP A KONTROLU PLNĚNÍ USNESENÍ PŘIJATÝCH SHROMÁŽDĚNÍM ČLENŮ.

Dozorčí rada CzecHemp

 
Vaclav Trojan foto.jpg

předseda dozorčí rady

Václav Trojan

MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph. D. je absolventem Mendelovy univerzity v Brně a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Od postgraduálního studia na Mendelově univerzitě v Brně se specializuje na molekulární biologii a fyziologii rostlin ve vztahu lidského zdraví i zvířat. V roce 2012 na univerzitě spoluzaložil Centrum transferu technologií, zaměřené na spolupráci akademické sféry s privátním sektorem v rámci kofinancování výzkumu, a mezi lety 2015 a 2019 zde vykonával funkci ředitele. 3 roky vedl výzkum fyziologie, anatomie a morfologie konopí na Mendelově univerzitě v Brně. Je hlavním organizátorem konference Konopí a věda. Od roku 2019 je vedoucím výzkumníkem klinicko-farmakologické jednotky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, certifikovaného zařízení, které je oprávněné provádět klinické testy léčiv a lékařských přístrojů. Předsedou dozorčí rady CzecHemp je od června 2018.

KONTAKT

LinkedIN

Petr Kastanek foto.jpeg

člen dozorčí rady

Petr Kaštánek

Doc. Ing. Petr Kaštánek, Ph. D. je ředitelem a jednatelem společnosti EcoFuel Laboratories s.r.o., zabývající se zejména výzkumnými a vývojovými projekty v oblasti biotechnologií, bioreaktorů a účinných látek do farmacie, potravinářství a kosmetiky. Manažer státem podpořeného výzkumného projektu na vývoj preparátů na bázi kanabinoidů pro léčbu ran po rozsáhlém chirurgickém výkonu. Autor řady kosmetických a nutraceutických produktů, včetně zn. NEOBOTANICS, zahrnující i produkty na bázi bioaktivních kanabinoidů. Tyto produkty uvádí na trh spol. BIOCEN Laboratories s.r.o., Praha, zaměřená na vývoj a výrobu přípravků na bázi extraktů z konopí, mikrořas a léčivých rostlin, založená P. Kaštánkem v r. 1993. Spoluzakladatel ICCT – International Center for Cannabis Therapy in 2016 a člen vědecké rady ICCI – International Cannabis and Cannabinoid Institute. Člen Who is Who in World 2011, 2000 Outstanding intelectuals of 21st century – 2011. Cena VIZIONÁŘ roku 2016. Přednáší obor Bioinženýrství na VŠCHT Praha. Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. PhD v oboru environmentální chemie. Vědecké pobyty na Institutu Maxe Plancka a H.C. Orsted Institutu. V dozorčí radě CzecHemp je od června 2018.

KONTAKT

LinkedIN

veverka.jpg

člen dozorčí rady

Robert Veverka

Do aktivního boje za práva konopí a jeho uživatelů se Robert Veverka zapojil v roce 2007, kdy se stal ředitelem Million Marihuana March Praha – demonstrace za legalizaci konopí. Ve sdružení Legalizace.cz, které demonstrace pořádalo, se stal tiskovým mluvčím a následně i předsedou. O několik let později začal vydávat magazín Legalizace, nezávislý dvouměsíčník o konopí, který nastavuje zrcadlo současné prohibiční politice a poukazuje na široké spektrum využití konopí ve všech oblastech lidského konání. Dnes je vydavatelem i magazínů Konopí a Cannabis Therapy Magazine, které se specializují na využití konopí jako léčiva. V současné době je zastupitelem a členem bezpečnostní komise a komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2 a dále členem Komise Rady hlavního města Prahy pro protidrogovou politiku. Členem dozorčí rady CzecHemp je od června 2018.

KONTAKT

e-mail LinkedIN