DBVN_logo.JPG

15/3/19

CzecHemp zastoupen na Danube Phytopharma Forum v Sofii

Konopí se celosvětově dere do popředí zájmu fytofarmacie a představitelé klastru CzecHemp tak byli pozváni na mezinárodní workshop pořádaný sítí DanuBioValNet v bulharské Sofii 9. - 10. května, aby zde prezentovali možnosti využití konopí, sdíleli zkušenosti z ČR a varovali před případnými legislativními bariérami stavěnými tomuto dynamickému průmyslovému odvětví.

uOQZM9Sg.jpeg

13/3/2019

Účast CzecHemp na jarních akcích

Srdečně Vás zveme na jarní akce s tematikou konopí, kde se mimo jiné můžete stavit na stánku CzecHemp.

V dubnu se uskuteční pátý ročník odborné konference Konopí a věda, který spolupořádají Mendelova univerzita a Nemocnice u sv. Anny ve středu 17. 4. 2019 v Brně. Více informací zde.

V sobotu 4. května Prahou projde již tradiční Million Marihuana March a v rámci happeningu na ostrově Štvanice Vás budeme informovat o pestré škále možného využití konopí včetně možnosti si vyzkoušet, jak se z konopí staví. Pro aktuální informace sledujte web akce.

8t.jpeg

13/2/2019

Výrobky obsahující kanabinoidy mají v rámci EU status nových potravin

Od 1. ledna 2018 je v účinnosti Nařízení EU 2015/2283 týkající se tzv. novel food, tedy potravin neužívaných ke konzumaci ve státech EU před 15. květnem 1997. Je u nich vyžadována autorizace a teprve po jejich zapsání na Seznam nových potravin Unie je možno je uvádět na společný trh. ICCI, člen klastru CzecHemp, provedl stran problematiky novel food analýzu dopadu na konopí a produkty obsahující kanabinoidy. Zatímco užívání konopí a konopného semene v potravinářství dříve prokázat lze, CBD extrakty a synteticky získané kanabinoidy mezi nové potraviny spadají a je u nich nutno provést autorizaci.

WHO.png

31/1/2019

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje změnu přístupu ke konopí

Stanovisko WHO doporučuje odebrat konopí z přílohy č. 4 Jednotné úmluvy o omamných látkách (1961) a ponechat jej pouze v příloze č. 1. Tedy vyčlenit konopí z režimu nejpřísnější protidrogové ochrany, ve které je např. heroin. Stanovisko WHO je klíčové pro další posouzení Komisí pro narkotika (CND), která se jím má zabývat na svém březnovém zasedání a má v pravomoci prostou nadpoloviční většinou 53 členů změnu příloh realizovat. V takovém případě by to znamenalo přehodnocení mezinárodního přístupu ke konopí po téměř 60 letech a další rozvoj využití konopí v medicíně.

28/11/2018

Na základě polického rozhodnutí bez vědeckých poznatků v roce 1961 přijaté úmluvy OSN je konopí z pohledu mezinárodního práva stále bráno jako narkotikum skupiny 1 bez léčebných účinků. To klade zásadní bariéru pro další rozvoj konopného průmyslu a mezinárodního obchodu s touto komoditou. Zároveň neodpovídá reálnému stavu, kdy některé státy světa konopí již zcela pro léčebné účely legalizovaly. Začátkem prosince 2018 obdrží Komise OSN pro narkotika (CND) závěrečná doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) stran kanabidolu a všech forem konopí. Výsledek bude prezentován v sídle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNDOC) ve Vídni příští týden na zasedání CND. V souvislosti s nárůstem tlaku mezinárodní komunity výzkumníků, lékařů, ochránců životního prostředí, podnikatelů investorů a veřejnosti na změnu se ve dnech 7. - 9. prosince 2018 ve Vídni koná International Cannabis Policy Conference. CzecHemp zde samozřejmě nebude chybět a zve k účasti i další zájemce z řad odborníků i laiků.

Seminar.jpg

2/11/2018

Během semináře “Technické a medicínské konopí v ČR” diskutovali účastníci mimo jiné o legislativních bariérách rozvoje konopného průmyslu. Výsledná tisková zpráva průřezově zhodnocuje základní nedostatky v předpisech, o jejichž změnu se czechemp zasazuje.

pracovna.jpg

21/10/2018

ZVEME ZÁSTUPCE A PODPOROVATELE KONOPNÉHO PRŮMYSLU NA NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ A PŘEDSTAVENÍ CZECHEMP VE ČTVRTEK 1/11 V PRACOVNĚ. NÁSLEDUJÍCÍ DOPOLEDNE ZDE KLASTR POŘÁDÁ SEMINÁŘ NA TÉMA “TECHNICKÉ A MEDICÍNSKÉ KONOPÍ V ČR”.

Prezidentka.jpg

4/10/2018

Počátkem LÉTA 2018 JEDNALO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ KLASTRU, KTERÉ MIMO JINÉ ZVOLILO TŘÍČLENNOU DOZORČÍ RADU A PĚTIČLENNOU VÝKONNOU RADU CZECHEMP. STATUTÁRNÍ PREZIDENTKOU BYLA ZVOLENA HANA GABRIELOVÁ. VÝKONNÁ RADA NA SVÝCH PRAVIDELNÝCH JEDNÁNÍCH PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY A ZAHÁJILA PRÁCI NA KLÍČOVÝCH PROJEKTECH PRO ROZVOJ KONOPNÉHO PRŮMYSLU V ČR. KLASTR OD ŘÍJNA 2018 SPOLUPRACUJE S PROSTOREM PRACOVNA NA PRAŽSKÉM ŽIŽKOVĚ, KTERÝ VYUŽÍVÁ MIMO JINÉ JAKO SDÍLENOU KANCELÁŘ.

Logo_CH.JPG

8/5/2018

Dne 8. 5. 2018 byl registrován spolek Český konopný klastr jako dobrovolné sdružení osob za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj konopného průmyslu v ČR.

hemp_img.jpg

27/4/2018

Na setkání zástupců konopného průmyslu ČR, které proběhlo
26. dubna 2018 v Praze za mezinárodní účasti rakouských, chorvatských, českých, srbských a slovenských partnerů
z projektu DanuBioValNet, byly stanoveny priority pro vyšší využití konopí jako jedné ze strategických surovin
pro potřeby bioekonomiky.