V současné době jsou členy klastru

APLK.JPG

Dobrovolný, nevládní a neziskový svazek právnických osob, jejichž plánovaným nebo realizovaným předmětem činnosti je legální pěstovaní léčebného konopí. Základním účelem Asociace je činnost směřující k zajištění přístupu pacientů ke kvalitní léčebné látce a prostředkům vyrobených z konopí pro léčebné použití ve smyslu platných právních předpisů. Podmínkou vstupu do APLK je splnění kvalifikačních předpokladů pěstitele léčebného konopí. Splnění kvalifikačních předpokladů musí být schváleno nebo potvrzeno Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Biotechnologická společnost specializovaná na oblast tzv. „biorafinací“, tj. celý řetězec výzkumu a využití mikroorganismů a rostlinné biomasy pro produkci přírodních účinných látek. Činnost začíná expedicemi do obtížně dostupných koutů naší planety a výzkumem nových produkčních kmenů mikroorganismů i tradičních léčivých rostlin, pokračuje vývojem foto-bioreaktorů pro kultivaci mikrořas, výzkumem optimálních postupů kultivace mikroorganismů a je završena izolací zejména biotechnologicky produkovaných účinných látek, případně extrakcí těchto látek z léčivých rostlin. Velkou pozornost zaměřuje společnost aktuálně výzkumu biorafinace konopí a jeho farmaceutickým a kosmetickým aplikacím.

Společnost pěstuje registrované odrůdy konopí na bio certifikovaných polích, distribuuje osiva registrovaných konopných odrůd přímo od jejich šlechtitelů, nabízí širokou škálu unikátních konopných produktů (bylinných čajů, čokolád a dalších sladkostí, včetně základních konopných potravin) a zároveň se věnuje poradenství od semínka až po zpracování konopné produkce, od vývoje produktů až po vytvoření značky a od velkoobchodu až po maloobchodní trh, vzdělávání, šíření osvěty o konopí a zvyšování vlivu konopného hnutí na současný legislativní vývoj. Vše za účelem propojení zdravě smýšlejících lidí, kteří se tak stávají součástí konopné revoluce.

ICCI - International Cannabis and Cannabinoids Institute na základě multidisciplinárního vědeckého přístupu za pomoci inovativních metod a prostředků zjišťuje, koordinuje a podporuje globální výzkumné priority v přístupu k léčebnému konopí a látkám v něm obsaženým. Jedná se o společný projekt neziskových společností, obchodních korporací a veřejného sektoru. ICCI je mezinárodní výzkumné a vzdělávací centrum schopné plnit potřeby globálního trhu. Nabízí široké spektrum služeb, zahrnující klinický a základní výzkum, zastupování zájmů pacientů, agronomii, vývoj produktů, certifikaci kvality zahrnující laboratorní analýzu, rozbory platné legislativy, lobbing a poradenství.

Nezisková organizace, založená skupinou odborníků různých zaměření, za účelem centralizace jak evropského tak světového výzkumu a následné edukace odborné veřejnosti v oblasti léčebných účinků kanabinoidů v celé šíři této problematiky. Cílem tohoto projektu je spolupráce zástupců hned několika vědních oborů, na vytvoření souboru kompletních vědecky ověřených podkladů potřebných pro co možná nejefektivnější léčbu specifických onemocnění za pomoci konopných preparátů a tvorbu mezinárodně aplikovatelné funkční legislativy s tím související. V rámci této snahy organizace zaštiťuje výzkumně aplikační program HARP (Human Application Research Program), který navazuje na sedmiletý výzkum ve spolupráci s renomovanými lékařskými a biomedicínskými centry v Izraeli.

Spolek sdružuje fyzické i právnické osoby se společným cílem ovlivňovat drogovou politiku, zejména se zaměřením na legalizaci konopí, konopných produktů a derivátů. K dosažení tohoto účelu vykonává spolek soubor činností, mezi něž patří především organizování kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a informačních kampaní, konání lobbyingu, výzkum potenciálu konopí jako plodiny, výzkum nejbezpečnějších způsobů pěstování ze zdravotního a ekologického hlediska, snižování zdravotních rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu, podpora veřejné diskuze o právním postavení konopí a jeho uživatelů, provozování informačního portálu, vydavatelská a nakladatelská činnost a koordinace aktivit s aktivitami dalších osob nebo skupin v České republice i v zahraničí.

Komunitní společnost, sdružení přátel přírodního stavitelství i profesionálů v oboru. Zabývá se obchodem, vývojem, prodejem, distribucí, školením a aplikací přírodních produktů a stavebních materiálů pro zdravý život člověka s ohleduplným přístupem k našemu životnímu prostředí. Nabízí produkty a materiály vyrobené převážně z technického konopí, dřeva, ale i dalších přírodních materiálů. Výrobky pochází výhradně z České republiky a Evropy, z kontrolovaných a certifikovaných zdrojů. Při realizaci stavby zohledňuje nejen spotřebu energie při provozu stavby, ale také energii spotřebovanou na výrobu daného stavebního materiálu, či na jeho likvidaci. Právě to je důvod, proč upřednostňuje výrobu z přírodních materiálů a uzpůsobuje tomu i celou technologii v domě (solární panely, zadržovače dešťové vody, atp.).

Carun Pharmacy s.r.o. je českou společností nabízející široký sortiment produktů z konopí s obsahem přírodního kanabidiolu (CBD), které vyváží do řady zemí po celém světě. Všechny produkty jsou vyráběny za přísných podmínek správné výrobní praxe (GMP) a v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie. Zárukou kvality je také kontinuální dostupnost vlastního konopí pěstovaného v podhůří Krkonoš společností Konopro s.r.o., jež je od roku 2017 součástí Carun Pharmacy s.r.o. a zároveň je největším pěstitelem a zpracovatelem technického konopí v České republice. Sortiment zahrnuje širokou škálu kosmetických přípravků, potravin a potravinových doplňků z konopí. Produkty můžete zakoupit v lékárnách po celé České republice a u dalších distributorů a prodejců.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní – řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti.

Společnost DBH Technologies byla zformována skupinou vědců a inženýrů, kteří mají rozsáhlou zkušenost s vývojem potravinářských technologií a aplikací. Pro klienty z oblasti výroby potravin, nápojů a potravinových doplňků vytváří inovativní formulace a produkty. Současně investuje do vývoje a výroby vlastních procesních technologií, které mění způsob, jakým lidé přijímají výživové látky. Znalost zpracovatelských technologií a jejich aplikací umožňuje rychle a efektivně implementovat zařízení pro konkrétní průmyslovou produkci. DBH se v rámci klastru CzecHemp podílí na projektech zvyšujících efektivitu pěstování a potravinářského využití konopí.