Moravian Hemp

(
Člen
)
Společnost Moravian Hemp s.r.o. se zaměřuje na aktivity podporující rozvoj konopného průmyslu v ČR jako jednoho ze strategických sektorů národní bioekonomiky.

Věnuje se osvětě, spolupráci s dalšími partnery, projektům a podnikání v oblasti pěstování technického konopí, jeho dalšího zpracování a širokého využití v diverzifikovaných hodnotových řetězcích celé řady průmyslových odvětví. Propaguje konopný průmysl v mezinárodních bioekonomických projektech Národní klastrové asociace a v rámci klastru CzecHemp si klade za cíl napomoci lepšímu využití potenciálu technického konopí pro budování zelené ekonomiky v ČR.

Chcete se stát členem klastru?

Naši partneři